آقای علی بیات

نشانی پست الکترونيکی
شماره تلفن همراه
۰۰۹۸۹۱۲۶۸۰۳۶۱۱
تاريخ تولد
۱۳۵۹/۰۴/۰۴
عنوان شغلی
مسوول فنی پايگاه

نقش کاربر
برنامه نويس
تاييد شده
بازديد
۲۹۰

فهرست مطالب کاربر
آدرس

جـاده شـهـریـار بـه سمـت تـهــران
500 متـر بعد از کـارخانه بـسـتنـی
بـه تــک - اولـیـــن کــوچـــه دســت
راسـت - کـوچـه کشوری - انتهای
کـوچـه - پـلـاک 65 ( آقـای اسدی )

اطلاعات تماس

0912-3038918
0935-1773099

sabzcup@gmail.com