تماس با ما

آدرس: جاده شهریار به سمت تهران-500 متر بعد از کارخانه بستنی به تک-اولین کوچه دست راست-کوچه کشوری-انتهای کوچه-پلاک 65 (آقای اسدی)
شماره تلفن: 3038918-0912 _ 1773099-0935 (آقای اسدی)

کلیک نماییدآدرس

جـاده شـهـریـار بـه سمـت تـهــران
500 متـر بعد از کـارخانه بـسـتنـی
بـه تــک - اولـیـــن کــوچـــه دســت
راسـت - کـوچـه کشوری - انتهای
کـوچـه - پـلـاک 65 ( آقـای اسدی )

اطلاعات تماس

0912-3038918
0935-1773099

sabzcup@gmail.com